کودکم کارتون آموزشی نمی بیند چکار باید کنم؟

?نکته بسیار بسیار مهم? ✔بعضی از والدین تصور می کنند روزانه کودک باید حتما و حتما سه ساعت را کامل پای تلویزیون بنشیند و با دقت و تمرکز محتویات پکیج را ببیند ⛔و اگر این طور نشد...

ادامه مطلب